Lĩnh vực hoạt động

1. Đầu tư Bất động sản

2. Đầu tư cơ sở hạ tầng

3. Đầu tư tài chính

4. Xây dựng nhà cao tầng

5. Xây dựng hạ tầng các khu đô thị, công nghiệp

6. Khai thác khoáng sản

7. Sản xuất Vật liệu xây dựng

8. Kinh doanh dịch vụ Bất động sản

Nguồn: datxanhmiennam.com.vn